Gå till innehåll

Upplands Skidförbund

Upplands Skidförbund

Upplands Skidförbund

Välkommen!

Vi saknar för närvarande valberedning

Upplands skidförbund bildades 1957 och har därmed en lång historia som aktivt idrottsförbund

Idag är det 56 anslutna föreningar, vilket innebär att skidförbundet är ett av dom största

idrottsförbunden i Uppland.

 

Det är samtliga medlemsföreningars ansvar att aktivt ta del av och bidra till förbundets aktiviteter.

För att bedriva verksamheten enligt riksidrottsförbundets stadgar, krävs det att vi har en

demokratiskt vald styrelse.

 

Grunden för det demokratiska tillsättande av styrelse är föreningarna via en valberedning.

 

Styrelsen väljs enligt följande i samband med årsmötet;

· Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år.

· Val av 3 övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

· Val av 1 revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper

och förvaltning inom SDF för en tid av ett år.

 

· Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen. Ordförande väljs för en tid av ett år.

Ledamöternas mandatperiod är två år.

 

Valberedningen som har varit verksam dom senaste 12 åren, har sagt ifrån sig uppdraget vilket

innebär att medlemsföreningarna tillsammans måste tillsätta en valberedning.

 

På senaste årsmötet 4/10 fick närvarande föreningar uppmaningen att återkomma med förslag på

personer till valberedningen inom 1 vecka, nu har 6 veckor gått och ingen återkoppling har skett.

 

Styrelsen lämnar därför följande förslag på tillsättandet av valberedning;

Fördelningen med 3 alpina föreningar och 53 föreningar längd blir förslaget att de 3 bästa (bäst

poängmässigt på DM) föreningarna tillsätter varsin representant.

Föreningarna som efter verksamhetsåret 2022/2023 ska utgöra valberedning är då:

· Storvreta IK

· IK Rex

· Uppsala SLK

 

Styrelsen sammanträder för möte igen den 8/12 och tar i samband med det upp förslaget till beslut

om inga föreningar har inkommit med andra förslag. Tyst acceptans tillämpas.


Styrelsen för Upplands skidförbund för verksamhetsåret 2023/2024;

Arne Pettersson

Ordförande

Sten Johansson

Kassör

Mikke Bäsén

Sekreterare samt ordförande i alpina kommittén

Jan Pettersson

Ledamot samt ordförande i längdkommittén

Claes Ångström

Ledamot samt vice ordförande

Fredrik Ahlsson

Ledamot

Björn Lind

Ledamot

Tävlingskalender

Svenska skidförbundets nationella tävlingskalender

HITTA Förening

Vill du börja åka? Ta kontakt med någon av våra föreningar så hjäper de dig.

Våra idrotter

Läs mer om verksamheten inom distriktet.

Nyheter

Se alla nyheter

Utvalt

OM UPPLANDS SKIDFÖRBUND

Lär dig mer om vår verksamhet inom distriktet.

LÄNGDÅKNING I UPPLAND

Längdåkningsverksamheten inom ditriktet.

ALPIN SKIDÅKNING I UPPLAND

Om alpin skidåkning inom distriktet.

FÖR FÖRENINGAR

Driver du en förening eller vill starta en? På Svenska Skidförbundets webbplats finns många tips.

Nyheter från SSF

Se alla SSF-nyheter

Huvudsponsor